يكشنبه ۹ / ربيع الثاني / ۱۴۲۷

براي عمو پناهي

خر شديم آقا، خر شديم
اسبهاي گله مان را
همه شان را با قند بسته بندي شده شهري گول زدند
هي آقا هي...
حالا كه همه شان شهري شده اند
ديگر چه ميفهمند شبدر تازه دهات با قند چه فرقي دارد
با شلاق زندگي بزنندشان
يا فحش شان بدهند
يا لگدشان بزنند
راه مي افتند
××
اگر هم بايد مُرد
مثل مَرد بايد.

/ 0 نظر / 7 بازدید