پنج شنبه / ۷ ربيع الاول / ۱۴۲۷

"عجيب است از ابن ابي الحديد پس از انكه بعض از جريانات فوت حضرت زهرا را نقل مي كند ميگويد در نزد من بصحت پيوسته است كه فاطمه با غم و غصه از جانب ابوبكر و عمر جان سپرد و وصيت نمود كه اندو نفر بر من نماز نگذارند ولي در نزدذ ما اهل تسنن كارهاي ابوبكر و عمر قابل امرزش است اگر چه بهتر بود انها فاطمه را اكرام كنند و احترام بيت و خانه او را نگه ميداشته و خدا صاحب امرزش و مغفرت است."
عجيب است...گناه كبيره يعني چه:...با اين همه روايت متواتري كه در فضل و حب فاطمه از رسول خدا روايت شده است و شهادت پيمبر به اينكه غضب فاطمه موجب دخول در اتش است ، در انظار مردم مدينه درب خانه دختر رسول خدا را كه حرم امن و امان است را اتش بزنند و متحصنين در خانه را با وضع اسف باري به مسجد ببرند، فاطمه را سقط جنين نمايندو... .گناه كبيره چيست؟ گناه كبيره گريه هاي صديقه طاهره نيست كه در دفاع از وصي پيمبر در مسجد بلند شود؟
اينها گناه كبيره نيست؟ اينها موجب زوال دوستي با شيخين و موجب تبري و تنفر از انان نخواهد شد؟ مگر ابوبكر و عمر از ازار و اذيت درجه اي فروگذار كردند كه ما ان را گناه كبيره بدانيم؟
حال انكه اهانت به كفش پاي ان طاهره مطهره گناه كبيره است و ارتكاب جرمي بمقدار يك هزارم از جرايم انها موجب خلود در اتش و تبري و لعن ابدي است..."
××
از كي در شيعه اصل لعن كردن تقيه شده است كه حالا بخواهد رد بشود؟ امامان شيعه از ابتدا تماما لعن مينموده اند...اما گاها در متعلق لعن تقيه ميکرده اند....حضرت علي عليه السلام در قنوت نمازشان دو بت قريش را لعن ميكرده اند...اللهم العن الجبت و الطاغوت...لعن صنمي قريشي كه يكي از بهترين لعن ها از لحاظ استحكام متن است كنار جماعت اهل سنت گفته ميشده است...ميرسد تا انجا كه حضرت صادق علنا در قنوت نمازشان چهار زن و چهار مرد را لعن ميكرده اند.اصلا ميشود پشت سر امام جماعتي كه لعن را قبول ندارد و پشت سر امام جمعه اي كه لعن نميكند نماز خواند؟
پس كجا و در كدام كشور قرار است از حيثيت فاطمه زهرا دفاع شود؟
حالا دلتان هم خوش باشد كه ولي فقيهتان فرزند فاطمه زهرا است...
خوب باشد،چه فايده وقتي حتي ابتداي پيام نوروزي اش را با صلوات شروع نميكند؟لعن پيشكش.
واي بر انهايي كه در دلشان ذره اي رحم نسبت به خلفا دارند...المرء مع ان احب: انسان با محبوب خود معيت و پيوستگي دارد(حضرت محمد)
وحدت شيعه و سني هم قصه است...قضيه اينجا است كه دل به لعن كردن رضا است يا نه؟ والسلام.

/ 0 نظر / 13 بازدید