شنبه / ۲۶ محرم الحرام / ۱۴۲۷

حضرت ۳۵ سال گريه ميكرد...درخت ميديد،سبزه،غذا،آب...گريه ميكرد.
هيچ كس در عزاي سيدالشهدا اينطور داغ نديد كه حضرت ديد...
طفل شش ماهه ميديد گريه ميكرد...جوان هجده ساله ميديد...جوان بيست و شش ساله...دختر سه ساله...
حضرت هيچ گاه غذا نخورد مگر اينكه انقدر گريه كرد كه بيهوش شد...
حضرت هيچ گاه نتواسنتند سر بريدن گوسفندي را ببينند...
مگر ميشود نحوه شهادت ابي عبدالله را فراموش كرد؟...موضع السيوف...
××
فما انغص ذكر الحسين للعيش...چه اندازه ياد حسين زندگي را ناگوار ميكند.../حضرت صادق عليه السلام

/ 0 نظر / 9 بازدید