دوشنبه  ۲۸ / شوال المکرم / ۱۴۲۷


دیشب
ذره ذره عشق ام بود که به گیسوانت می بافتم
چه خرمایی های بلندی عزیزم
در خواب هم اذیت ام می کنی؟

کتبت قصة شوقی و مدمعی باکی
بیا که بی تو به جان آمدم ز غم ناکی...

/ 0 نظر / 12 بازدید