چهارشنبه ۲۷ / ربيع الاول / ۱۴۲۷

چه ام شده است؟ هان؟ چه ام شده است؟ چرا اين شكلي؟ چرا مثل گوسفند ميخورم؟ چرا مثل خرس ميخوابم؟ چرا نميفهمم چمه؟ چرا خوابم نمياد ولي ميخوابم؟ چرا گشنه ام نيست ولي ميخورم؟ چرا دلم ديگه نميگيره ولي لامصب معلومم نيست چشه؟ چرا دلم نه به اينا خوشه نه به غير اينا؟ چرا دلمم نميخواد بميرم؟ چرا دلمم نميخواد زنده باشم؟ چرا منفعل شدم؟ چرا متناقض نما شدم؟ چه ام شده ؟ چه ام شده ؟ چرا حالا كه پول ندارم دلم مشهد ميخواد؟ چرا دلم مشهد ميخواد مشهد نيست؟ چرا مشهد نيست؟ چرا مشهد نيست؟ چرا يكي پيدا نميشه رفيق باشه؟ چه ام شده ؟ چه ام شده ؟ چرا همه رو از خودم ميرونم؟ چرا يه رفيق پيدا نميشه؟ چرا يه رفيق پيدا نميشه؟ چرا من ترك كردم؟ چي رو من ترك كردم؟ چرا يه رفيق پيدا نميشه؟ من دلم به چي خوشه؟ كسي دلش به من خوشه؟ كسي دلش به من خوشه؟ واقعا كسي دلش به من خوشه؟ واقعا ارزش دارم كه يكي دلش بخواد منو ببينه؟ يا اصلا ارزش دارم كه يكي بتونه برا يه ساعت تحمل ام كنه؟ چه ام شده ؟ چرا دلم مشهد ميخواد؟ چرا دلم امام رضا ميخواد؟ اقا چه خبره؟ چي شده؟ چرا دستهام نميرسه به دستهات؟ چرا دلم برات ميشكنه؟ چرا نماز صبح ام  قضا ميشه؟
چرا كسي صدام رو نميشنوه؟ ميشنوه؟ چرا خواب كربلا ميبينم؟ چرا خواب كربلا ميبينم؟ چرا خواب كربلا ميبينن؟ چرا خواب شهاب رو ميبينم تو حرم خانوم ولي شهاب نميفهمه داره له ميشه تو اين زندگي؟ چرا دلم نميگيره؟ چرا دلم تنگ نيست؟ چرا حاليم نيست؟ چرا مثل حيوونا شدم؟ چرا رفقا باهام اين طوري ميكنن؟ رفيق ان؟ ما كه براي خاطر خدا رفيق ايم.مومن اند.شيعه اند.محب اند.به ما چه؟
چرا احمدم گم شده؟ احمد! احمد! كجايي بابا؟ كجايي  يكي رفيق؟ دلمون تكريد اين گوشه دنيا. چرا  پبدات نميشه؟
چرا مشهد نيست؟ چرا مشهد نيست؟ چرا دلم امام رضا ميخواد؟ اقا دستم ميرسه به دستهات  يا نه؟ چرا خواب كربلا ميبينم؟ اقا فقط تو خواب ميبينم؟ مگه چي ميخوام؟ حق كيو گرفتم كه باهام همچين ميكنن؟ پول ازشون خواستم كه نگرانن منتظر ارث نشسته باشم؟ چرا هيچ وقت رابطه مون مثل ادم نبوده؟ چرا حالا كه كاري با كسي ندارم ولم نميكنن؟ چرا چراغ هاي رابطه زندگي من هميشه خاموش بوده؟
چرا مشهد نيست؟ چرا مشهد نيست؟ دلم مشهد ميخواد. شاه خراسان! اقا به ما بچه شيعه ها ياد دادن فقط اينجا گدايي كنيم. اين كسايي كه وبلاگ منو ميخونن اينجا شاهدن. دستاي گداييمو دراز كردم. دلم مشهد ميخواد. براي هميشه. براي هميشه. يه تيكه جا تنها دور از هر اشنای قبلی ای. اقا دستاي گداييمو دراز كردم. بدي يا ندي لااقل دستامو كوتاه نكن. بذار هميشه دراز باشن. گدايي از شما براي هميشه ي خدا بهتر از هر چيز ديگه اي با هر كسيه. كجايي احمد اقا؟ اينجا فقط تو رو كم داره . من خيلي بهت مديونم احمد اقا. هر چي دارم از شما دارم. هر چي .. اينجا جاي تو خاليه و جمله هميشگيت...اولنا محمد و آل محمد. اوسطنا محمد و آل محمد. آخرنا محمد و آل محمد. و كلنا محمد و آل محمد.

/ 0 نظر / 11 بازدید