سه شنبه ۲۵ / ربيع الثانی / ۱۴۲۷

1.(يك)
آوارگی
درد روح ما بود
بیچاره!
بیچاره ما!
بیچاره روح ما!
...
بهتر است بلند شویم
بساط اوارگی مان را جور دیگری
جای دیگری
پهن کنیم

2.(دو)
اهای آقا!
بزي قصه ما طرفهاي خيالات شما نيست؟
آخر ميدانيد؟
بزي ما
اميد گله بود
حالا بدون بزي
نه شير داريم
نه علف هاي سبز ذهنمان را كسي مي چرد
چوپان گله هم دلش گرفته است كه گرفته است
ماييم و مرتع هاي سبزمان
دل مرتع ها هم گرفته است
آخر ميدانيد؟
بزي ما، آخرين نسل بزي هاي اين روزگار بود
تنها بزي تنهاي ما
بيچاره تنهاي ما!

3.(سه)
مستجیر بکم و زائر لکم ؛ لائذ عائذ بقبورکم./جامعه کبیره
به شما پناه اورده ام آقا!...
ضمانت کنید.

/ 0 نظر / 8 بازدید